instruktörsutbildning

Vi utbildar personalen till era höghöjdsbanor


Har ni inte själva den kunskap som krävs för att utbilda er personal till höghöjdsbanorna så hjälper vi gärna till!

Vi gör olika kursupplägg beroende på den kompetens ni har och vad ni är i behov av. Längden på utbildningen varierar beroende på hur omfattande kursen behöver vara.

 

Kursinehåll grundpaket:

* Lagar & regler kring höghöjdsbanor

* EN15567 (Svenska standard för höghöjdsbanor)
* Pedagogik & ledarskap på hög höjd

* Säkerhetsgenomgångar

* Firning & Räddning

* Klättring på höghöjdsbanor som kund & instruktör

 

Tillägg:

* Dokumentation- vi hjälper er med er Riskanalys

* Besiktning av PPE- vi besiktar er utrustning

* "Site specific"- vi skäddarsyr utbildningen utefter era behov och den utrustning och säkerhetssytem ni har på plats

 

Vi har utbildat personal på: