013-3270379 | info@hamaadventures.com

Magpirret

En höghöjdsbana som startar på 6 meters höjd och letar sig vidare upp till 8 meter.


En höghöjdsbana är en spännande och utmanande upplevelse som erbjuder något för alla. Högt upp i träden tar du dig fram över våra aktiviteter och hinder. Det är en fantastisk möjlighet att under helt säkra former utmana sin höjdrädsla, balans och mentala styrka.

Längs hela banan sitter man fast i vårt säkerhetssystem och på varje bana finns flera genvägar tillbaka för den som vill återvända ner till fast mark.

”Magpirret” startar på 6 meters höjd och letar sig sedan vidare upp till 8 meter på 15 aktiviteter i fantastisk gran och tallskog. Denna bana passar de flesta då den börjar lite snällare och avslutar lite tuffare och högre. Flera genvägar finns för att undvika de tuffaste partierna.

Tidsåtgång för att klättra en bana är ca 1,5–2,5 timmar (beroende på gruppstorlek), inklusive säkerhetsgenomgång.

Upp till 12 personer per grupp.

Vid större grupper delar vi på er så ni klättrar på båda våra banor samtidigt.

Boka till Linbanan för en häftig avslutning på äventyret! Den är 150 meter lång, går i 40-50 km/h och startar på toppen av Vidingsjöbacken. Obs! minimumvikt 50kg

Regler för deltagande:

Ålder: 8+ år

Längd: 140+ cm

Vikt: max 110kg

Vi har nolltolerans vad det gäller alkohol i kombination med våra aktiviteter. Långt hår skall sättas upp och smycken som kan fastna skall tas av.