013-3270379 | info@hamaadventures.com

Bygg & Besiktning

Vi bygger höghöjsdbanor och utför besiktning av personlig fallskyddsutrustning


Säkerhetsutrustningar utsätts för många saker. Kemikalier, UV ljus, nötning och skärskador är några exempel. Enligt EN standard 365 skall all personlig fallskyddsutrustning besiktas årligen och det är arbetsgivarens ansvar att se till så att besiktningen blir gjord, att utrustningen är i gott skick samt att spårbarheten finns kvar. Detta skall finns dokumenterat i ett besiktningsprotokoll.

HaMa Adventures är certifierade för besiktning av fallskyddsutrustning och kan genomföra kontrollen på plats hos er eller så kan ni skicka utrustningen till oss för kontroll.

Vi bygger höghöjdsbanor, linbanor och lagbanor.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.